Door duidelijk advies en gefaseerde aanpak van Matrix hebben wij gekozen voor de aanleg van glasvezel.

Huub Evers en Henk Zuidervaart Recreatiepark Sparrendal

Goede ervaring met Matrix IT bij overgang naar glasvezel

Toen eind september een aanbod werd gedaan door Glasvezel Buitenaf voor snel internet in het buitengebied, hebben leden van de VVE van bungalowpark Sparrendal half oktober een informatieavond bezocht. Dit resulteerde in een werkgroep die het aanbod verder ging onderzoeken en een voorstel zou gaan uitbrengen. Een meerderheid is nodig om deel te nemen, waardoor de tijdspanne tot 4 december erg krap was.

Het verkrijgen van informatie over de verschillende mogelijkheden op ons recreatiepark en de hierbij benodigde voorzieningen, inclusief de hieraan verbonden kosten, verliep bij de door ons gekozen leverancier zeer moeizaam, waardoor we half november nog nauwelijks waren opgeschoten. Toen ontvingen wij een uitnodiging van Matrix IT om ons een aanbod te doen. Binnen enkele dagen volgde een site-visit op ons park en werden wij goed ingelicht over de mogelijkheden. Diezelfde avond lag er een voorlopige offerte met een concurrerende prijsstelling en een goed advies.

Dankzij die offerte hebben we 3 dagen later (op 17 november 2017) een voorstel aan de leden voor kunnen leggen. Omdat nog niet alle kosten bekend waren (eerst moest de kwaliteit van ons COAX netwerk worden gemeten), wilden de leden nog niet met het voorstel instemmen. Matrix IT heeft toen een gefaseerde aanpak voorgesteld, waarbij we na elke stap de optie zouden krijgen om niet verder te gaan. Na benoeming van de verschillende stappen en bijbehorende kosten (voor zover bekend) in een nieuwe offerte, hebben we 3 dagen voor de deadline van 3 december per mail een nieuw voorstel aan de leden voorgelegd, dat op de valreep werd geaccepteerd.

Op initiatief van het technisch installatiebedrijf Bluetrace, waar Matrix IT mee samenwerkt, hebben we inmiddels een afspraak voor de volgende fase kunnen maken: het doormeten van ons COAX netwerk voor de 47 bungalows op ons park. Als dit is uitgevoerd, kunnen alle opties en kosten inzichtelijk worden gemaakt.

Tot nu zijn wij zeer tevreden over de aanpak en communicatie van Matrix IT. Wij verwachten dat ook het vervolgtraject op ontspannen en constructieve wijze zal worden ingevuld. Of alles straks ook optimaal werkt is uiteraard nog even afwachten: dat hangt mede af van de uitkomsten van het doormeten van ons COAX netwerk.

Huub Evers en Henk Zuidervaart
Werkgroep TV en Internet
Vereniging van Eigenaren Sparrendal (Ermelo)

Onze Partners